دنبالت میام

با یه چتر خیس
رد پای تو

توی جاده نیست…

Advertisements