یک دم ،

فقط یک دم حس می کنی که در این دنیا تنهایی ؛

و برای «همیشه» تنها باقی خواهی ماند .

والتر بنیامین

————————————————————–

پ.ن 1. اين روزها كه مي گذرد فقط مي گذرد! اصلاً هوش و حواسي ندارم اين روزها؛ همين امروز صبح دو ساعت را بين خيابان ها چرخ مي زدم و  اين طرف و آن طرف مي رفتم اما يادم نيآمد چه كاري داشتم حتي حالايش هم نمي دانم صبح براي چه دو ساعت تمام شهر را قدم زدم! دو ساعت تمام…چه كار داشتم! هااااي كسي مي داند؟

پ.ن2. زندگي يه جمله است پر از جاي خالي هايي كه جواب همه شون نوك زبونته! همشون!

Advertisements