هفت سین مرا
چیده خداوند
بر ساتن اندامت
از سیاهی گسیوت
تا سرخاب آتشین گونه هات
سکه های چشمانت
سیب گلوت
و مکیدنی ترین سماق که در لبانت..!
با تو همیشه سبزم…..!!

——————————————

1.سال نو يعني تو/وقتي از در تو مياي/نذر كردم امشب/سفره چيدم كه بيآي…

Advertisements