-وقتي عصباني مي شوم پورن مي بينم!
اين جمله را وقتي گفتم؛ سكوتي عجيب فضاي به ظاهر شاد اتاق را بلعيد درست تا آن لحظه كه امير حسين پوريوسفي، پسر خاله ي آقاي رئيس بلند خنديد…
آقاي ثابتي سر تاس و براقش را از روي تاسف برايم تكان داد و مشغول نوشتن نامه اي شد كه قول نوشتنش را 3 روز قبل به رئيس داده بود؛ آقاي محمدي، همان مرد راست قامت، مرتب، شيك و خسته ي اتاقمان لبخند تلخي زد و به خوردن چاي اش ادامه داد و اميرحسين، همان كه شروع بحث بيهوده و عبث وقتي عصباني مي شويد چه كار مي كنيد؟ از او بود تا آن جا مي توانست بلند خنديد و از صندليش چند گامي فاصله گرفت تا طبق عادت هميشگي اش به سمت پنجره ي جنوبي اتاق برود و از لابه لاي پرده ي آلومينيمي قديمي بيرون ساختمان را نگاهي بي اندازد و در همان حال با لحني تمسخر آميز شروع به جنباندن فك ش كرد و
+ مهندس! ديگه از شما انتظار نداشتم؟ شما و فيلم پورن…
-آدم گاهي زخم بر ميدارد تنش و بعد پانسمانش مي كند، مراقبش مي شود تا خوب شود اما بعضي وقت ها انگار زخم ها كِرم دارند داخلشان؛ درست از همان زمان كه خيالت از خوب شدنشان راحت مي شود شروع مي كنند به خارش و تو شروع مي كني به خاراندن چند باره ي آن و لذت مي بري، اصلن آن اوايل هم دور برش را مي خاراني و بعد مي روي رويش را… خون مي ريزد و باز پانسمانش مي كني و همين دوره ي تسلسل طي مي شود تا ابد! متوجه ميشي كه چي ميگم؟
به آرامي سرش را مي چرخاند و مي گويد:
+ نه! اصلن نمي تونم دركت كنم و اين بر ميگرده به همون وقت كه گفتي چاي سرد مي خوري…
———————————————————-
1. از مجموعه ي در حال نگارش ((عصر روز1421اٌم)).
2. وقتي دوتا شكارچي دنبال يه شكار ميرن، سر آخر همديگرو نابود مي كنن.(به خاطر چند دلار بيشتر-سرجيو لئونه)
10903_432767963460007_624028025_n

Advertisements