تنهائي هيچ اتفاق خاصي نيست اما عجيب است و كمي بزرگ! حجمي در حدود يك تيرگي كوچك و ناديدني ميان انبوهي از روشني كه به ديده نمي آيد مگر وقتي ميان جمع دوستانه اي متكلم وحده شده باشي يا مسافرِ تاكسي باشي با راننده اي ساكت و خيره به رو به رو اي كه داريوش گوش مي دهد يا وقت هائي كه روزنامه مي خواني و يا هر چيز شبيه به اينها كه باشد؛ تنهائي ناگهان مي آيد و آدم تهي مي شود، انگار ديگر هيچ حرف و صدائي نيست و تن هااين تنهائي است كه شروع شده است!
سقوطي از عرش به فرش، يك آن، كه مي آيد و مي ماند و تمامت را مي گيرد و بعد درست وقتي وابسته اش شدي خيلي بي خبر مي گذارد مي رود پي كارش…
– خب! چه انتظاري داشتي؟
+ حرف انتظار نيست! من فقط مي خواستم بهش بفهمونم اون يه حس بچه گانه بود، وقتي بهش مي گفتم فراموش مي كني، باورش نمي شد!
– آهاااا! پس يكي رو مي خواستي تا هزارسال پات بمونه؟ كه چي ثابت بشه!
+ نمي دونم درسته يا نه؟ اما من اين جوري فكر مي كنم كه اگه دوست داشتنه واقعي باشه؛ هيچ وقت نميشه با يكي ديگه بود و هميشه جاش خاليه…
درست مثل تو؛ بانــو!
و فكر كنم اين يك پايان دوست داشتني باشد برايت، اينكه بداني ويرانه ام و هيچ اتفاقي در حال افتادن نيست، اينكه بار ندانستن چگونگي ات سنگيني مي كند بر شانه هايم، چشم هايم و دلم!
دلم را فراموش كردم بانو! دلم عكس تو را در فنجان قهوه ديد درست همان وقت كه شيرينش مي كردي… سخت شيرين بود!
—————————————————–
1.اين نوشته براي آينده ارسال شده است،از دير جواب دادن به كامنت هايتان پوزش مي خواهم.
2.تمام تلاشم را خواهم كرد كه منظم تر پست بگذارم.
3. ((اون اكثر اوقات دروغ ميگه، واسه همينه هميشه موفق ميشه!)) (نيكسون-ريدلي اسكات)
376351_531511580215277_384863965_n

Advertisements