آن اتفاقِ هولناک رُخ داد و او همان عطر تو را داشت…

آدم ها تعدادی از دردها را دوست دارند و نمی توانند از آن جدا شوند و من یکی از آن آدم ها هستم مثل خیلی از اطرافیانم صبحِ زود از خواب بیدار می شوم، سریع و بی حوصله لباس به تن می کنم و خودم را به مترو می رسانم تا از قطار تندرو تهران-کرج جا نمانم، ایستگاه آخر پیاده می شوم و مدتی به انتظار سرویس می ایستم، سیگار می کشم و به آلودگی هوا دامن می زنم. به محل کارم که می رسم تمام تلاش خودم را می کنم به خوبی بگذرانم ساعت ها را تا به پایان برسد و بعد با کوله باری از خستگی به پانسیون بر می گردم، اگر حوصله ای باشد کمی کتاب، چای و سیگار و بعد از خستگی لوله می شوم در تخت؛ بی تو…

روبرویم نشسته؛ دارم ادامه ی بحثی را که خودش پیرامون سربازی رفتن یکی از صمیمی ترین دوستانش شروع کرده است را پیش می برم و از زمین و آسمانِ سربازی برایش می گویم که آن قدرها آدمِ جذاب و فانتزی در آن پادگانِ لعنتی خواهد دید که تا چشم بر هم بزند روزها و شب هایش از پی هم می دوند به پایان می رسد آن سوگواریِ بزرگِ زندگی پسران «سربازی» تا آرامش را در چشمانش بنشانم و دیگر نگران نباشد، که  بی هوا می خواندم؛

-اون رو بده به من؟

با تعجب نگاهش می کنم و واقعاً نمی دانم چه چیز می خواهد و می پرسمش؛

+چی رو؟

با قدرت و عجیب محکم به چشمانم نگاه می کند و می گویدم؛

-اونا رو می گم؛دستاتو…دستاتو بده!

دستانش را آرام در دستانم جای می دهد و انگشتانم…انگشتانم…انگشتانم؛ نفسِ عمیق می کشم و تمام تلاشم را می کنم تا نگاهم را او بدزدم و به ادامه ی بحث را پی بگیرم؛

-نگران نباش؛ احتمالاً اگه دروه ی کد نخوره گروهبان …

و نفس عمیق می کشم و باز جمله ام را تکرار می کنم و فعل پیدا نمی کنم در ذهنم و باز نفس عمیق و تکرار جمله ای که فعل برای  پیدا نمی شود! سرم را بالا می گیرم و در چشمانش نگاه می کنم و می خندم…

حضرت نبودن، بانو! تو باید بدانی که من سالهاست می خندم؛ از دستانی که هولناک عطر تو را در خود دارند از چشمانی که هندسه ات را می طلبند از گوش هائی که …می شنوی صدایم را بانو، می خوانی این ها را! بی شک نمی خوانی و هیچ گاه نخواهی خواند اما کاش روزی بدانی این ها را که من مثل خیلی از آدم های دیگر هستم بانو، عاشق می شوم، درد می کشم، اشک می ریزم، سیگار می کشم، فلافل سلف سرویس 3000 تومانی می خورم و …

می توانم دوست بدارمش!

—————————————————

1. بهار بی سرخی لبانت فریب بزرگی است که مردان دنیا منتظرش هستند…

CdSzPE4W8AAw8NA

Advertisements