You are currently browsing the category archive for the ‘خاطرات’ category.

جائی خواندم آدم ها وقتی می روند که عاشق هستند اما چرا من ماندم میانه ی راه تهران-دهلی و به لبخندت و پیراهنت گل دارت نگاه کردم…

حقیقتش این است بانو که من باختم اما نه از آن دسته بازنده هائی که یک دنیا به احترام شان کلاه از سر بردارند و ایستاده تشویق شان می کنند، نه از آن بازنده هائی که بعد از ماجرا به پایان نزدیک می شوند و نه از آن هائی که حسرت تلاش های کرده و ناکرده و فرصت های از دست رفته را می خورند؛ من دانسته و خود خواسته تسلیم شدم بی آن که کسی حتی متوجه شود، می دانی آدم ها گاهی وقت ها سال ها زندگی می کنند تنها به امید یک لحظه و برای من آن لحظه یکی از همین روزها رسید و گذشت مثلِ آواز ابوعطای بسطامی که هنوز آوارش در کوچه پس کوچه های ارگ بم می خواند و بر بدنِ ایران سنگینی می کند؛ مثلِ زمزمه ی حمیدِ هامونِ مهرجوئی که یک لحظه تمام ش را قله ی دماوند کرده و بعد سال ها فوران می کند و کلمات را آن چنان پشت هم می چیند که تا سال های سال از خاطرمان نرود و اوقات تنهائی مان به آن فکر کنیم که «پس تکلیف عشق چی میشه؟؛ مثلِ افشین یداللهی که میان آرزوها و خاطره ها آن قدر رفت و آمد که حسرتِ ما شدن را در ورودی اتوبان کرج آن قدر آرام فریاد زد که هیچ کس آن را نشنید شبیه خدا؛ چرا راه دور برویم بانو! مثلِ من، من که ایستاده بودم روی بلوک های کنار خیابان «کار و تجارت» روبروی پیتزا رُز و نگاهت می کردم تا ساندویچ هایمان حاضر شود و دست راستم که بی مهابا رفت روی شانه هایت و صورتت که خم شد و آرام بود نفس هایت، گرم بود اما بهاری، بغض بود اما لبخند داشت، درد بود ولی شیرین و به قول قیصر عجیب دامنه داشت تا سالهای سال و آن لحظه گذشت…

ما بیشتر از آن که هر چیزی بخواهیم باشیم حتی خودمان، آدم حرف های نگفته، اشک های نریخته، راه های نرفته، فریادهای نزده و هزاران کار نکرده ایم اما حقیقت این است که تمام این نخواستن ها را تنها تا یک جائی می توانیم با خودمان حمل کنیم و فکر می کنم روزی می رسد که باید آن ها را گوشه ی بگذاریم و تکه کاغذی بر روزی آن ها بگذاریم با این عنوان که «این ها تمامِ من بود اما نتوانستم با خودم ببرمشان، مراقبشان باشید» و بعد به راه مان ادامه دهیم تا کجایش را نمی دانم اما فکر می کنم سرنوشت می گوید که باید برویم…

Advertisements

راستش می خواستم بگویم رو برویم که می ایستی و صحبت می کنی من حظ می کنم از بودنت، از تکان دادن دست هایت، از حرکت ابرو هایت، از جنبش مردمک هایت، از به هم رسیدن لب هایت، از دست هایی که میان هیجانِ کلماتِ تحکمی ات به کمرت تکیه می کنند، از زیبائیت، از جادوی صدایت، از نازِ انگشت های بارانی ات، از پرستیدنت اما نگفتم و حتی نخواستم خیره نگاهت کنم اما کردم و دیدم لبخند که میزنی کمی پائین تر از لب هایت تا می خورد، خم می شود و من به این فکر می کردم که چقدر دیر یافتمت و سوال همیشگی ات که «اگه منم همون سال توو دانشکده بودم بازم دلت رو می دادی؟» …

چند ساعت از نیمه شب گذشته است و کنار هم ولو شده ایم و آلبوم عکس عروسی اش را ورق می زند و نگاهشان می کند و یک به یک آن ها را برایم توضیح می دهد و که آن شب چه شد، که سال های قبلش چگونه بود، که گاهی وقت ها زیاده روی کرده است در بدی و خوبی هدیه دادن به او، در بودن و نبودن با او و من مانده ام چه کنم؟ چه بگویمش؟ ترجمان کدام لحظه باشم؟ واقعیتش این است که نمی توانم حس ش را درک کنم و فکر می کنم گاهی وقت ها مجموعه اتفاق هائی در زندگی آدم هاست که منحصر به خودشان است و قطعاً کسی نمی تواند آن را درک کند و شاید زندگی کند و میان تمام اینا پرسش ها گم می شودم تا این که طاقت نمی آورم و می خوانمش:

-فرفری! غم ت نمیشه اینا رو می بینی؟

+(نفس عمیقی می کشد و دستش را از زیر چانه اش رها می کند و سرباز بر تخت دراز می کشد و به سقف نگاه می کند، همین حالتش کافی ست تا بدانم این که می گوید تنها بخش کوچکی است از حقیقتی که در پستوی قلب خود پنهان کرده است و هیچ گاه نباید به دنبالش باشم) نه! یه بخشی از زندگی م بوده که واسش تلاش کردم… می دونی (ادامه ندارد جمله اش و فکر نمی کنم باید ادامه می داشت این گونه بهتر است گاهی وقت ها بهتر است خودمان متوجه بشویم که چه خبر است )…

– نمی دونم کجا خونده بودم که نوشته بود همه مشکلات اولش همیشه سیاه و تاریک هستن اون قدر که نمی تونی نفس بکشی، سخته حتی تاب بیاری اما میاری و وقتی سنت بالاتر و بالاتر میره کم کم خاکستری می شن…

+(صحبتم را قطع می کند) اما هیچ وقت سفید نمیشن، ولی بازم مرگ پدرم برام همون قدر سیاهه همون قدر تاریک…

-(تنگ در آغوشش می گیرم و زمزمه می کنم برایش «با تو» از ابی را و اشک میریزد و بیشتر دوستش می دارم و به این فکر می کنم که کاش الان در قلبش آن قدر خوشحال باشد که اردیبهشتِ تهران هم به او حسودی کند)…

راستش قرار نبود روزهای تابستانی از ما که می گذرد این گونه باشد قرارگذاشته بودیم که لبخند باشد، که شادی باشد، که دیدن باشد، که دست ها باشد، که اخم ها و دعوا باشد، که قدم زدن های آرام و بی صدا باشد که بنشینی و حافظ بخوانم، قرار بود اما روزی می آید که نقطه می گذاری و می گذارم و بر میگردیم ابتدای خط و عشقی آغاز می شود که سال های وبا ندارد.

 

راستش بانو، دل می دادم و بی قرارت می شدم، آخر تو را که می بینم یادِ خودم می افتم.

آدم ها گاهی وقت ها توصیف می کنند و تو ابتدا از آن می گذری و انگار هیچ وقت آن را نشنیده ای اما سال ها که می گذرد تو بیشتر و بیشتر شبیه آن توصیف می شوی و روزی به هیچ دلیل که نشسته ای و به روزهای گذشته فکر می کنی از خاطرت گذر می کند که کسی تو را این گونه خوانده بود و من روزی این گونه توصیف شدم «شهابِ موفرفریِ خوره ی کتاب با بهمن کوچیک»…

درب را باز می کنم و بلند سلام می دهم اما می بینم کسی نیست که جوابم را بدهد و باقی همکارانش رفته اند، صدایم می کند که بروم به  دفترش و بنشینم بر صندلی میهمان و وقتی شروع به خندیدن و با هیجان صحبت کردن می کنم با اشاره ی چشم و ابرو می فهماندم که دوربین مدار بسته بالای سرش دارد ما را نگاه می کند، می نشینم آرام و بی صدا به موهایش خیره می شوم و او به مانیتور نگاه می کند و پشت هم تایپ می کند و بعد اَخمِ پشت هم و پی در پی! راستش را بخواهید آخرین باری که کنارش نشستم نه میز کاری بین مان بود و نه فاصله ای این چنین و نه چشم سومی؛ او آن سمت مبل نشسته بود و سرم را روی پایش گذاشته بود و نگاهش می کردم و او انگشتانش چفت انگشتانم بود و موبایلش که به اسپیکر متصل بود داشت برایمان قطعه ای از نامجو را می خواند اما حالا تلاش می کنم به چشمانش خیره نشوم و هر بار که مرا خطاب قرار می دهد به بهانه ای چشمانم را برگردانم به سمتی که نمی دانم کجاست! می دانید به نظرم وقتی چشم ها عادت کنند به داشتن آدم ها، به داشتن دست ها، به دیدن گونه ها، به حرکت لب ها وقتی صحبت می کند دیگر سخت می شود آن ها را از این عادت برحذر داری تا نکنند، تا نبینند، تا نخواهند، تا نفس نکشند! و عجیب ترین قسمت این ماجرا آن لحظات است که جسم و ذهنت هماهنگ می شوند برای خواستن و داشتن او و تو فقط نقطه ی مقابل این ها مغز -عقل را استفاده نکردم زیرا فکر می کردم که این جا شاید به معنای دانائی برداشت شود- را داری که نمی گذارد عمل کنی و شروع می کنی به صحبت کردن در مورد موضوعات عجیب و غریب که شاید کوچ کند آن همه خواستن از تو…میان تمام این ها بودم، میان خواستن ها و نخواستن ها که صدایم کرد:

-شهاب! تو مدرکت رو از همین سایت جدیده گرفتی؟

+آره…چطور؟

-خوو خیلی مسخره شده! قبلیه بهتر بود! این خیلی عنِ؛ الان نمی تونم چ جوری باید درخواست بدم، بیا این ور ببین می تونی…

راستش می توانستم و می دانستم باید بر روی کدام آیکون بزند و درخواست بدهد که چگونه مدرک بگیرد و ریز نمرات و بعد ترجمه اما نگفتم، اینجا نه بحث عقل بود و نه دل! موضوع تنهائی من بود که داشت عمق پیدا می کرد، می دانستم می خواهد بعد این ها برود به جائی که خودش هم نمی داند کجاست، جائی غیر اینجایی که حالا هست، برود یک گوشه ی دنیا تنها باشد و به قول خودش شاید ازدواج کند و بعد معلم شود یا پیش خدمت و یا هر کار دیگه ای و زندگی جدیدی بسازد از نو بی هیچ دغدغه ای و غمِ پلاسکو را نخورد، اشک نریزد برای بی خانمان شده های زلزله، درد نکشد برای معدنچیان و آرام و بی هیاهو ادامه دهد به روزگارش!

راستش اولین بار که این ها را گفت، گفتمش:

+ده سال دیگه کجای این دنیایی؟

-نمی دونم…هرجا ممکنه! ولی تو پیشم میای؟…

چرا دروغ بگویم می خواستم همان جا تنگ در آغوشش بگیرم و بگویمش نرو اما نگفتم! شاید به این خاطر بود که می دانستم که اگر تصمیمی بگیرد انجامش می دهد! او که برود از این که هستم تنها تر می شوم، می دانید این که با قاطعیت می گویم تنها تر میشوم از آن جهت است که آدم همیشه باید کسی را داشته باشد که وقت و بی وقت حتی بعد از چند هفته بی خبری با او تماس بگیرید و تمام غم و غصه هایش را به او بگوید، این که محیط کارش چگونه است، این که پول ندارد، این که دلش سفر می خواهد، این که چقدر عجیب شده است دنیا و هزار موضوع دیگر که اگر او برود فکر می کنم دیگر کسی نخواهد بود که بخواهم این ها را به او بگویم جز این که سالها بعد دوباره بیابمش یه گوشه ی دنیا…

اما اعتراف می کنم از نبودش می ترسم!


پی نوشت:

 1. جایی خواندم که درد ها حاصل خوشی هائی هستند که در زمان و مکان درست نصیب مان نشده اند اما امتداد روزآنه ی آن تنها فرق بین بودن و نبودن است.
 2. دل است دیگر یک وقت می شود خودت تهران هستی اما او  دلِ توست دارد به یارش در کامپو دئی میراکولی خیره نگاه می کند!

 

و یکی از همین روزها که به خانه می آیم و تمام مسیر را بی هوا به این فکر می کنم که تو و من ده سال دیگر کجای این دنیا هستیم و چه می کنیم!؟ آیا همدیگر را می بینیم؟ آیا کسی در زندگی مان هست که عاشقانه دوستش داریم و یا حتی سن مان چقدر می شود؟! تلویزیون را که روشن می کنم «فرناز قاضی زاده» از بی بی سی می گوید که مجموعه ابزار جدیدی اختراع شده که می تواند انسان را برای تنها یک بار به زمانی در گذشته ببرد که تنها می توان در آن به مدت 10 ساعت زندگی کرد اما با این ویژگی که هیچ برگشتی در کار نخواهد بود و او ادامه ی خبر را این گونه می خواند که تولید انبوه این دستگاه تا چند روز دیگر آغاز می شود و تا یک ماه آینده به بازار عرضه خواهد شد…

من قطعاً آن را خواهم خرید حتی اگر میان آن همه فعل و انفعال فیزیکی و شیمیایی که قرار است در آن دستگاه ناشناخته رُخ می دهد، نفس م بند بیآید، قلب دیگر نتپد، مردمک چشمانم تنگ شود و بدنم سرد! آن را می خرم و با اشتیاق کلید پاورش را می فشارم و بدون شک بر میگردم به چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت همین سالی که می گذرد.

درب را که باز می کنم می بینم ش، با تاپ نارنجی و یک دامن زیبای آبی قدم می زند و با تلفن صحبت می کند، چشمکی می زند و  به اتاق خواب می رود و چند لحظه بعد که بر می گردد آرام در آغوشش می گیرم و با ایما و اشاره می گویمش که خوبی، چه می کنی و او چشمانش را می دزد آن قدر که این بار دوباره تنگ در آغوشش می گیرم و می بویمش حریصانه و بی مهابا  آن قدر که لحن گفتارش تغییر می کند و کلمات را پشت هم می چیند تا تماس تلفنی اش پایان یابد و به آن طرف می گوید که فردا با او تماس می گیرد و در مورد سفر کوتاه آخر هفته به جنگل ابر بیشتر برای اش توضیح می دهد که خودش هم اولین بار است به آنجا می رود، که گروه خوبی هستند، که هزینه اش هم زیاد نیست که خوش می گذرد و خداحافظی می کند؛

– خیلی دیوونه ای!؟ نمی بینی با تلفن صحبت می کنم؟

تلفن را می گیرم و روی میز می گذارم و می گویمش:

+چشاتو ببند؟!

می بندد و بعد بوسه باران می کنمش! می خندد و می گوید

-شهاب! تو خیلی دیوونه ای!خیلی…

دستانم را می گیرد و می نشاندم روی کاناپه ی قهوه ای کنار تلویزیون و به آشپزخانه می رود و با دو لیوان چای بر میگردد و زیر لب غرولند می کند که همیشه توو این خونه چای کهنه است، و مثل تو نیستم که همیشه چای تازه داشته باشم و من نگاهش می کنم و لذت می برم از حجم عجیب جاودانگی اش، از بی حد و مرز بودن زیبائی اش، از دریای موهایش و زمین حاصل خیز دست های کوچکش که باران بوسه هایم بر آن می بارد که سرم را میان دست هایش می گیرد و می گوید:

-قرار بود سیگار نکشی؟ قرار نبود؟ خوو حداقل از این بهمن کوچیک دل بکن، بوش خیلی می مونه!

و تنها دقایقی بعد تهران اردیبهشتی تر از همیشه و هر سالی می شود که در تاریخ خود داشته و آن خانه ی انتهای 12 متری آزادگان قسمتی از تمام رویاهای مردان عاشق…

من آن دستگاه را می خرم و بر میگردم به ساعت 7 عصر همان روز و هزاران بار همان را زندگی می کنم…هزاران بار.


 1. عکس هدیه یکی از دوستان خوبم است.
 2. مهربون باشیم.
  gtbiluql
 1. راستش میزِ دو نفره ی چسبیده به بارِ «کافه باز» برای حدود ساعت 6 عصرِ چهارم اسفند نود و پنج تنها برای یک قرار دوستانه رزرو شده بود و اصلاً قرار نبود این گونه بشود که روزی بیآید و بنویسد که «هی! فلانی..من ناراحتم و حسِ علیل بودن دارم؛ از این که نمی توانم محبت هایت را…» ؛ اصلاً قرار نبود میان بوسه ها صورتم را بین دستانش بگیرد و بخواندم» تو منو دوست داری؟»؛ اصلاً قرار نبود وقتی آرزوی ساز زدن می کند سازم در کوله ام باشد و وقتی رانندگی می کند بر لبانش بگذرام و بگویم «دم و بازم را تو انجام بده من تکانش می دهم» ؛ اصلاً قرار نبود پشت چراغ قرمز بیاستیم و از مادری که گل می فروخت شاخه گلی بگیرم … اصلاً … چند سالی بود که می شناختمش، اولین ملاقاتمان عجیب بود! او آن طرف یک سالن اجتماعات پشت میکروفون مرا که با دوستانم قدم می زدم و هماهنگی های قبل از آغاز مراسم را انجام میدادم، خواند که «ببخشید شما شهاب الدین رهبر هستید؟» و من بی رحمانه پاسخ دادم که نیستم اما بودم و تاریخ رقم خورد درست آن جا که دو سال و سه ماه و شانزده روز بعد روبرویش نشسته بودم و به سیگارش نگاه می کردم که نعنائی بود…
 1. همه ی ما یک روزی، یک جائی، یک جوری به احساس مان پشت کردیم و از آن به بعد دیگر هیچ تلاش ی نکرده ایم برای بدست آوردنش نه این که حس خوبی نبوده، نه این که اگر می شد لبخند داشتیم، نه این که می توانست بهترین حادثه ی زندگی باشد و هزاران اتفاق خوب و خوب تری که با بودنش رخ می داد، ما همه ی این ها را می دانستیم اما نخواستیم؛ آخر گاهی دردِ خودخواسته شیرین تر از هر اتفاق دیگری است!
 2. راستش حالا که فکر می کنم، می بینم خوشبختی اصلاً اتفاق فوق العاده عجیب و نادری نیست، گاهی وقت ها خوشبختی همین می شود که کنارش قدم می زنید، همین که می بینید موهایش را با دست هایش به داخل شالش می برد، همین که می بینید خودش را از سرما جمع کرده و آمده تا با هم فیلم ببینید، گاهی همین که چشم هایش را از شما می دزدد! می دانید گاهی حتی از دست دادن آدم ها می شود خوشبختی، اینکه بعد از نبودن آن هاست که تنها می توانید قدر آن گونه آدم ها را بدانید هرچند هزاری هم که بیآیند و بروند اما باز او نمی شوند اما خوبی اش به این است که حداقل یک بار معنای خوشبختی را چشیده ایم و حسرت هزار باره این را داریم که باید ها را نگفته ایم! نگفته ایم که موهایش، لبخندش، دستانش، چشم هایش، قدم زدنش، زُل زدنش، اشک هایش، تعجب هایش، شوقش، قهر اش، خوشحالی اش…یادمان رفت که بگوییم هی فلانی من عاشق لبخندت هستم، که دستانش را بگیریم، که بی هوا ذوق و خوشحالیش را با یک هدیه کوچک نگاه کنیم، که بیشتر هوایش را داشته باشیم اما نشد، نتوانستیم، نخواستیم و…

10373607_719762364732874_2253625717885683736_n

آنچه!

خواهش مي كنم! عاجزانه.... لطفاً اگر دنياي حقيقي مرا مي شناسيد اين را به آن و آن را به اين نسبت ندهيد!

خوراك اينجا

راستش؛ اينجا چنگي به دل نمي زند اما اگردوست داشتيد؛
تنها و تن ها با يك كليك مي توانيد دنياي من را دنبال كنيد!

به 9,464 مشترک دیگر بپیوندید

توئيت من

 • RT @shahab1717: بین آنهایی که خوب مینویسند و کسانی که خوب میخوانند، اونهایی که خوب میفهمند را ترجیح میدهم 1 hour ago
 • "خیلی تاوان داره شریف زندگی کردن، خیلی زیاد، خیلی..." #مسعودکیمیایی 1 hour ago
 • RT @tbfana: یعنی الان #بهاره_رهنما داره نمازاشو اول وقت می خونه؟🤔🤔 2 hours ago
 • RT @x_elementt: من جای خیابون ولیعصر بودم از بغض خفه میشدم چه خندها که دیده و بعد... چه غصه ها... چه جدایی ها... چه تنهایی ها... چه بغض ها… 2 hours ago
 • RT @mmosafer: در سينه دلم گم شده تهمت به كه بندم؟ غير از تو در اين خانه كسى راه ندارد...! محمدعلی بهمنی 4 hours ago
 • RT @Alpainn: بعد از سه سال پرونده روغن پالم با تبرئه ی شرکتهابعلت نبود قانون نظارت برغذا بسته شد درستش این بودسازمان رو بخاطر عدم وضع قانون… 10 hours ago

بیشترین کلیک شده‌ها

 • هیچکدام

موضوعات

پذيرش كد تبليغاتي


دو هفته نامه اينترنتي

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: